consultanta1
consultanta2

 

Oferim servicii de consultanță pentru:

 

Achiziții

 • identificăm necesarul de aprovizionare;

 • negociem cu furnizorii preţurile de achiziţie, încheiem contractele cu aceştia;

 • luăm măsurile necesare pentru ca toate comenzile să fie executate în limita bugetului;

 • recomandăm alegerea produselor;

 • întocmim şi analizăm cererile de ofertă;

 • supervizăm derularea contractelor;

 • elaborăm politicile, procedurile şi instrumentele de lucru necesare gestionarii activităţii de achiziţii la nivel de companie;

 • elaborăm rapoarte cu privire la cheltuieli, la nivel de companie şi pe fiecare direcţie de business;

 • elaborăm propuneri de îmbunătăţire a procedurilor şi instrumentelor de lucru în scopul reducerii costurilor;

 • analizăm piaţa şi sistemul de livrare pentru a evalua valabilitatea actuala şi viitoare a produselor;

 • întocmim şi urmărim comenzile de aprovizionare import/export;

 • urmărim livrările şi asigurăm documentele pentru formalităţile vamale;

Achiziții publice

 • Acordăm consultanță pentru interpretarea legislației;

 • Asigurăm managementul procedurilor de atribuire;

 • Elaborăm documentații de atribuire;

 • Asigurăm publicitatea procedurilor;

 • Evaluăm ofertele operatorilor economici;

 • Elaborăm puncte de vedere cu privire la contestații;

 • Pregătim dosarele în vederea rambursării fondurilor;

 • Elaborăm propuneri tehnice și financiare;

 • Redactăm solicitări de clarificări;

 • Asigurăm managementul documentelor de calificare;

 • Redactăm acorduri de asociere și subcontractare;

 • Negociem clauzele contractuale;

 • Elaborăm contestații și plângeri;

 • Vă reprezentăm în fața CNSC și a instanțelor;

 • Organizăm training-uri de specialitate.